Một con hổ bắt thấy con thỏ, con bò, và con khỉ. Nó muốn ăn thịt mấy con này bèn nghĩ ra 1 cách:

Nó hỏi con thỏ: “Miệng tao thơm hay hôi?”.

Thỏ nhanh nhẩu trả lời: “Thơm!”.

Con hổ liền nói: “Mày nói xạo. Miệng tao toàn ăn thịt sao thơm được.” Thế là nó ăn thịt con thỏ vì thỏ nói xạo.

Nó hỏi tiếp con bò cũng với câu hỏi đó.

Bò trả lời thiệt tình: “Hôi rình”

Hổ liền tức giận: “Mày dám chê miệng tao hôi hả?” Rồi ăn thịt luôn con bò luôn.

Sau đó cũng với câu hỏi tương tự cho con khỉ.

Và khỉ trả lời: “Hôm nay tôi nghẹt mũi nên không ngửi được.” Thế là con hổ chả có lý do gì ăn thịt con khỉ cả.

Một bài học rút ra: Sống trên đời này, láu cá quá cũng chết (thỏ). Thật thà quá cũng chết (bò). Chỉ có ai hiểu biết mới sống (khỉ). Đó là quan điểm của ông bà ta.

 

Truyện khác cùng thể loại: