Truyện Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối

Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối

Main xuyên không đến thế giới tu chân, tiếp nối phát hiện mình chính là main! Cái này không phải là hại người lành sao? Đánh quái thăng cấp không trọng yếu! Sống được mới là quan trọng a!
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận

Lên đầu trang