Truyện Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm rút cục cũng nhận được một đệ tử, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, tiếp nối . . . nàng quải ( ~ chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn ). Vì thế hắn lại thu một môn đồ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, kế tiếp . . . nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, tiếp nối . . . nàng vẫn quải.
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận

Lên đầu trang