Truyện Sự Tái Sinh Của Nhiếp Chính

Sự Tái Sinh Của Nhiếp Chính

Lâm Dao Nguyệt kiếp trước vì sự mù quán khi yêu Mộ Dung Linh mà không hay biết muội muội mình là Lâm Nhược Chân đã lên mọi kế hoach để Dao Nguyệt yêu Dung Linh và đoạt hết mọi thứ của Dao Nguyệt. Khiến Dao Nguyệt phải chết trong lỗi hận thù. Nhưng chính sự hận thù của kiếp trước đã cho Dao Nguyệt trong sinh lại về hồi còn bé...
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận

Lên đầu trang