Truyện Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

Xuyên việt tới trái đất trò chơi!  Nhân vật chính Long Phi mang theo một hệ thống cuồng bạo thức tỉnh bên trongthế giới trò chơi, giết quái lên cấp, giết người cũng thăng cấp, nghịch tập báo oán, nghiền ép tam giới, đã bạo hết thảy người không phục!
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận

Lên đầu trang