Truyện Tu Thiên Truyện

Tu Thiên Truyện

Thiên Diễn đại lục,lấy tu thiên vi tôn. Thiếu niên Lâm Mạc bản thân có bất diệt kiếm thể, tình cờ có được tuyệt thế công pháp "Nam Hoa Kinh", từ đó một cái nghiền áp cường giả, nghịch tập tu thiên chi lộ. Bảo vệ người nhà, bái danh sư, thu tiểu đệ, ôm mỹ nhân, thành tích một thế hệ tu thiên chí tôn!
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận

Lên đầu trang