Truyện Vạn Cổ Thiên Đế

Vạn Cổ Thiên Đế

Chấn nhiếp thần vực - Nhiếp thiên một mình càn quét thiên giới, uy danh lẫy lừng vậy mà bị giết chết bởi chính vị hôn thê của mình ngay đêm động phòng. May mắn được trọng sinh và cơ thể phế vật gia chủ của Nhiếp Gia. Từ phế vật hóa chân nhân.
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận

Lên đầu trang