Truyện Yêu Ta Đi, Tô Đông Pha

Yêu Ta Đi, Tô Đông Pha

Đào Tử Câm (nam) ở mật thất chạy thoát vừa hợp nhập vào thân thể cô em vợ Vương Nhuận Chi Tô Đông Pha, “Đến lúc làm cho Tô Đông Pha thú ngươi, động phòng hoa chúc qua đêm, ngươi mới có thể trở lại sự thật nhân loại…” Đào Tử Câm vì…
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận

Lên đầu trang